Henter data...

REGLER NAS Trail

Vær opmærksom på forskelle mellem 1 og 2 dags distancer i teksten

Nedenstående regler er generelle regler for NAS Trail Til hver årlig begivenhed udformes en instruktion som er mere detaljeret og som både indeholder generel og specifik information om løbet. Alle bedes læse denne grundigt inden start. Instruktionen udsendes på mail til alle deltagere senest en uge før løbsdatoen. Den vil også bliver lagt op på dette site. 

GENERELT

Trail-distancerne er kun åben for solo, men man kan selvfølgelig følges ad.

Der konkurreres i 2 klasser: Herre eller Dame

Der løbes i det meget smukke men også hårde terræn i Silkeborg skovene. Du vil som løber blive testet i stort set alt underlag. Du vil blive våd, mudret og træt, men skal ikke svømme på denne distance.

Minimumsalder for deltagelse er 15 år (15 års fødselsdag senest på første løbsdag).

Hver deltager er selv ansvarlig for at søge informationer omkring løbet og de gældende regler.

Hver deltager er bekendt med at man deltager på egen risiko og eget ansvar. Det er påbudt at bære løbsnummeret synligt efter løbsledelsens anvisninger. Alle reklamer påtrykt nummeret skal være synlige under hele løbet.

Hvis man udgår meddeles dette stævneledelsen hurtigst muligt.

Man skal hjælpe andre, hvis et uheld eller nogen som helst form for fare skulle opstå. Overtrædelse af denne regel vil medføre diskvalifikation.

Før start i NAS bør hver deltager checke sin personlige forsikring. I øvrigt appelleres til deltagernes sunde fornuft og fairplay.

LØBETS OPBYGNING

Disstancer over 2 dage:

Løbet er simpelt bygget op og har i alt 2 etaper.

Lørdag løbes 1. etape med start på stævnepladsen og mål ved en hemmelig Night Camp.

Søndag løbes 2. etape som er samme rute som lørdag, men i modsat retning. På den måde for i alle bakkerne både op og ned.

Distance på 1 dag:

Løbet er et Trailløb fra A til B. Fra stævnepladsen transporteres I med bus til et hemmeligt startsted. Herfra løbes ad markeret rute tilbage til mål på stævnepladsen. 

RUTEMARKERING

Ruten er tydeligt markeret med orange flag. Det er disse flag som viser dig vejen rundt på ruten. Til at støtte markering med flag, anvendes enkelte steder minestrimmel eller pile.

TRANSPORT AF UDSTYR - 2-DAGS:

Ved indtjekning kan hver deltager indlevere en taske med personligt grej til brug i Night Campen. Tasken der afleveres med telt, sovepose, liggeunderlag, kogegrej og jakke, skal være markeret med navn og den placeres i traileren ved stævnepladsen. Tasken udleveres når man ankommer til Night Camp.

FORPLEJNING

Deltagerne skal være selvforsynende under hele løbet. Der vil dog være mulighed for at tanke vand ved Night Campen (2-dags). Deltagerne må ikke modtage hjælp udefra, hverken i form af udstyr eller fødevarer/drikkevarer, hele løbet igennem.

AFFALD/MILJØET

Løbet foregår i uspoleret natur og fredede områder, derfor har man pligt til at fjerne ALT, hvad man medbringer under løbet. Henkastning af affald, eksempelvis papiret fra energibarer, kan medføre diskvalifikation!

TIDSSTRAF

Der gives 15m tidsstarf for hver del af obligatorisk udstyr som et hold evt. mangler

Deltageren kan tildelses tidsstraf hvis:

Den markerede rute ikke følges korrekt.

Deltagerne ikke følger de instruktioner, der er givet af arrangørerne/hjælperne.

Der opstår uforudsete forhold, der ikke var forventet af arrangøren, men som anses for så alvorlige, at tidssraf er nødvendig.

DISKVALIFIKATION

Deltageren kan blive diskvalificeret hvis:

 • Banen ikke følges.
 • Deltageren ikke følger de instruktioner, der er givet af arrangørerne/hjælperne.
 • Deltageren ikke følger de regler og instrukser, der er givet før og under konkurrencen.
 • Deltageren efterlader affald eller andet.
 • Der opstår uforudsete forhold, der ikke var forventet af arrangøren, men som anses for så alvorlige, at diskvalifikation er nødvendig.

TIDSTAGNINGEN

Tidstagningen foretages med chip. Præcis instruktion til hvordan tidstagningen foregår vil være beskrevet i den instruktion der sendes ud senest en uge før løbsdagen.

ARRANGØREN HAR RET TIL AT...

 • Diskvalificere
 • Ændre ruten
 • Aflyse eller udsætte konkurrencen, eksempelvis pga. vejrforhold.
 • Afgøre protester efter at have overvejet mulighederne.
 • Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for tyveri, bortkomst, beskadigelse el. lign. af deltagernes udstyr.
 • Noter venligst at du deltager på egen risiko, og at du er ansvarlig for din egen sikkerhed.

PROTESTER

Evt. protester skal være skriftlige og være arrangøren/løbsledelsen i hænde senest 30 minutter efter afslutningen af konkurrencen.