Regler NAS X-distancer: X35 | X35S | X60

REGLER X35, X35S, X60 (distancerne med orientering)

Nedenstående regler er generelle regler for AdventureRUN Silkeborg. Til hver årlig begivenhed udformes en instruktion som er mere detaljeret og som både indeholder generel og specifik information om løbet. Alle bedes læse denne grundigt inden start. Instruktionen udsendes på mail til alle deltagere senest en uge før løbsdatoen. Den vil også bliver lagt op på dette site. 

GENERELT

X klasserne er kun åben for 2–personershold.

Der konkurreres i 3 klasser: Herre, Dame eller Mix (klassen anulleres hvis der er under 5 hold tilmeldt. Hvis der fx kun er 1 dame hold i X60 – deltager holdet istedet i Mix klassen. Hvis der er færre end 5 hold i Mix klassen – deltages der istedet i herre klassen)

Minimumsalder for deltagelse er 15 år (15 års fødselsdag senest på første løbsdag).

Hver deltager er selv ansvarlig for at søge informationer omkring løbet og de gældende regler. Hver deltager er bekendt med at man deltager på egen risiko og eget ansvar.

Det er påbudt at bære løbsnummeret synligt efter løbsledelsens anvisninger. Alle reklamer påtrykt nummeret skal være synlige under hele løbet.

Bemærk at det ikke er tilladt for den ene af deltagerne at fortsætte løbet på egen hånd, hvis den anden må udgå. Hvis et hold vælger at udgå meddeles dette straks ved at bruge den medbragte mobiltelefon og sende en sms til tlf. : 92154527

Man skal hjælpe andre hold, hvis et uheld eller nogen som helst form for fare skulle opstå.

Overtrædelse af denne regel vil medføre diskvalifikation.

Før start i Nordisk AdventureRUN Silkeborg bør hver deltager checke sin personlige forsikring. I øvrigt appelleres til deltagernes sunde fornuft og fairplay.

CHECKPOINTS

Alle checkpoints skal klippes i den rækkefølge, der fremgår af det udleverede kortmateriale.

Mangler et hold at klippe et eller flere checkpoints tillægges en tidsstraf på 1 time pr. manglende checkpoint. Holdet skal ankomme samlet til alle check-points og i mål. Begge deltagere på holdet skal have fysisk kontakt med alle checkpoints (med mindre andet er beskrevet i postbeskrivelsen)

Kortmateriale over checkpoints udleveres ved starten af hver dagsetape. Det er kun tilladt at benytte udleveret kortmateriale.

VANDPASSAGER

Alle hold vil undervejs på løbet komme til en eller flere vandpassager hvor der skal svømmes. Holdende skal bare redningsvest ved vandpassager beskrevet i Roadbooken. Redningsveste udleveres af officials ved start på svømningen.

Alle skal kunne svømme minimum 500m for at deltage i løbet! Der er deltagernes eget ansvar at ”tjekke dette”

FORPLEJNING

Deltagerne skal være selvforsynende under hele løbet. Der vil dog være mulighed for at tanke vand ved Night Campen, og ved (2-3) vanddepoter undervejs. Holdet må ikke modtage hjælp udefra, hverken i form af udstyr eller fødevarer/drikkevarer, hele løbet igennem.

AFFALD/MILJØET

Løbet foregår i uspoleret natur og fredede områder, derfor har man pligt til at fjerne ALT, hvad man medbringer under løbet. Henkastning af affald, eksempelvis papiret fra energibarer, kan medføre diskvalifikation!

TIDSSTRAF

Der gives en halv times tidsstarf for hver del af obligatorisk udstyr som et hold evt. mangler

Der gives 1 times tidsstaf for hver manglende check point.

Der gives 1 times tidsstraf hvis man ikke svømmer en over vandpasse, men bliver transporteret af officials.

Der kan gives tidsstraf hvis et hold løber i forbudt område

Holdet ikke følger de instruktioner, der er givet af arrangørerne/hjælperne.

Der opstår uforudsete forhold, der ikke var forventet af arrangøren, men som anses for så alvorlige, at tidssraf er nødvendig.

DISKVALIFIKATION

Et hold kan blive diskvalificeret hvis:

Et holdmedlem ikke rører ved alle poster.

Løber i forbudt område

Holdet ikke følger de instruktioner, der er givet af arrangørerne/hjælperne.

Holdet ikke følger de regler og instrukser, der er givet før og under konkurrencen.

Holdet efterlader affald eller andet.

Benytter eget kortmateriale

Der opstår uforudsete forhold, der ikke var forventet af arrangøren, men som anses for så alvorlige, at diskvalifikation er nødvendig.

ARRANGØREN HAR RET TIL AT

Diskvalificere hold

Ændre ruten

Aflyse eller udsætte konkurrencen, eksempelvis pga. vejrforhold

Afgøre protester efter at have overvejet mulighederne

Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for tyveri, bortkomst, beskadigelse el. lign. af deltagernes udstyr

Noter venligst at du deltager på egen risiko, og at du er ansvarlig for din egen sikkerhed

PROTESTER

Evt. protester skal være skriftlige og være arrangøren/løbsledelsen i hænde senest 30 minutter efter afslutningen af konkurrencen.