Henter data...

Regler for alle NAS AdventureRun distancer

Nedenstående regler er generelle regler for AdventureRun Silkeborg. Til hver årlig begivenhed udformes en instruktion som er mere detaljeret og som både indeholder generel og specifik information om løbet. Alle bedes læse denne grundigt inden start. Instruktionen udsendes på mail til alle deltagere senest en uge før løbsdatoen. Den vil også blive lagt op på dette site. 

GENERELT

AdventureRun distancerne er kun åben for 2 eller 3 mands-hold.

Der konkurreres i 3 klasser: Herre, Dame eller Mix (klassen anulleres hvis der er under 5 hold tilmeldt. Hvis der fx kun er 1 dame hold i NAS35 – deltager holdet istedet i Mix klassen. Hvis der er færre end 5 hold i Mix klassen – deltages der istedet i herre klassen)

Minimumsalder for deltagelse er 15 år (15 års fødselsdag senest på første løbsdag).

Hver deltager er selv ansvarlig for at søge informationer omkring løbet og de gældende regler. Hver deltager er bekendt med at man deltager på egen risiko og eget ansvar.

Det er påbudt at bære løbsnummeret synligt efter løbsledelsens anvisninger. Alle reklamer påtrykt nummeret skal være synlige under hele løbet.

Det er kun tilladt at bruge det kortmateriale der er udleveres af arrangørerne.

Det er ikke tilladt at orientere ved brug af GPS eller anden form for elektronisk udstyr.

Hvis en deltager på et 2. personers hold udgår af løbet udgår hele holdet. Deltager man som 3. personers hold må et holdet gerne fortsætte med 2 løbere, men uden for konkurrence. Er der kun en deltager tilbage på et hold er det ikke tillad at fortsætte løbet på alene. Hvis et hold vælger at udgå meddeles dette straks ved at bruge den medbragte mobiltelefon og sende en sms til tlf. : 92154527

Man skal hjælpe andre hold, hvis et uheld eller nogen som helst form for fare skulle opstå.Overtrædelse af denne regel vil medføre diskvalifikation.

Før start i Nordisk AdventureRun Silkeborg bør hver deltager checke sin personlige forsikring. I øvrigt appelleres til deltagernes sunde fornuft og fairplay.

POSTER

Alle poster  skal klippes i den rækkefølge, der fremgår af det udleverede kortmateriale.

Mangler et hold at klippe et eller flere poster tillægges en tidsstraf på 1 time pr. manglende post. Holdet skal ankomme samlet til alle poster og til mål. Alle deltagere på holdet skal have fysisk kontakt med alle poster (med mindre andet er beskrevet i postbeskrivelsen)

Kortmateriale over poster udleveres ved starten af hver dagsetape. Det er kun tilladt at benytte udleveret kortmateriale.

VANDPASSAGER

Alle hold vil undervejs på løbet komme til en eller flere vandpassager hvor der skal svømmes. Holdende skal bare redningsvest ved vandpassager beskrevet i Roadbooken. Redningsveste udleveres af officials ved start på svømningen.

Alle skal kunne svømme for at deltage i løbet! Dette er deltagernes eget ansvar.

FORPLEJNING

Deltagerne skal være selvforsynende under hele løbet. Der vil dog være mulighed for at tanke vand ved Night Campen, og ved (2-3) vanddepoter undervejs. Holdet må ikke modtage hjælp udefra, hverken i form af udstyr eller fødevarer/drikkevarer, hele løbet igennem.

AFFALD/MILJØET

Løbet foregår i uspoleret natur og fredede områder, derfor har man pligt til at fjerne ALT, hvad man medbringer under løbet. Henkastning af affald, eksempelvis papiret fra energibarer, kan medføre diskvalifikation!

TIDSSTRAF/DISKVALIFIKATION

Der gives en halv times tidsstraf for hver del af obligatorisk udstyr som et hold evt. mangler

Der gives 1 times tidsstaf for hver manglende post.

Der gives 1 times tidsstraf hvis man ikke svømmer en over vandpasse, men bliver transporteret af officials.

Et hold kan diskvalificeres hvis:

  • et hold løber i forbudt område
  • et hold forsømmer at hjælpe et andet hold, der er i fare eller har brug for hjælp.
  • et hold ikke følger de instruktioner, der er givet af arrangørerne/hjælperne.
  • der opstår uforudsete forhold, der ikke var forventet af arrangøren, men som anses for så alvorlige, at tidsstraf eller diskvalifikation er  er nødvendig.
  • et hold benytter andet kort materiale end det af arrangørerne udleverede.
  • et hold bentytter GPS eller andet elektronisk udstyr til at orientere efter.

ARRANGØREN HAR RET TIL AT

Diskvalificere hold

Ændre ruten

Aflyse eller udsætte konkurrencen, eksempelvis pga. vejrforhold

Afgøre protester efter at have overvejet mulighederne

Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for tyveri, bortkomst, beskadigelse el. lign. af deltagernes udstyr

Noter venligst at du deltager på egen risiko, og at du er ansvarlig for din egen sikkerhed

PROTESTER

Evt. protester skal være skriftlige og være arrangøren/løbsledelsen i hænde senest 30 minutter efter afslutningen af konkurrencen.