VO2 max Test | Optimer dit løb

Henter data...
< Forrige artikel Næste artikel >
VO2 max Test | Optimer dit løb
Råd og vejledning
28 October 2021

VO2 max Test | Optimer dit løb

Med en konditionstest finder du træningsstatus, din VO2 max, din maks. puls, dine individuelle træningszoner, hvilket giver dig de bedste betingelser for at få tilrettelagt det perfekte forløb, så du kan nå dine mål og fuldføre dine ambitioner. Her får du forklaringen på hvad en VO2 max test går ud på.

Ønsker du at...

  • Få data om dig selv og din kondition
  • Kickstarte en ny livsstil
  • Få et mål for din sundhed
  • Tage dit løb, din vandring eller din træning til et nyt niveau
  • Finde de rette træningszoner og træningsintensitet
  • Optimere og strukturere din træning eks. i forhold til sæson
  • Teste formen af op til et motionsløb
  • Finde dit energiforbrug under løb og få vejledning i forhold til energiindtag

…så er en VO2 max test et meget relevant redskab for dig.

Hvad er en VO2 max test?

Din kondition afhænger af mange forskellige faktorer, hvor bl.a. hjertet, lungerne og musklerne spiller en vigtig rolle. Åndedrættet og kredsløbet står for at transportere ilt fra den atmosfæriske luft til musklerne.Mekanismen består i at udnytte den indåndede ilt, overføre iltmolekylerne fra lungerne til blodet og pumpe ilten rundt i blodbanen via hjertets pumpeevne. Herfra skal ilten fordeles rundt til musklerne (og andre organer), hvorfor der kan udvindes energi via forbrænding af næringsstofferne til bevægelse. Til sidst skal det afiltede blod tilbage forbi lungerne og indgå i en ny cyklus, hvor mekanismen starter forfra.

Konditionen, som måles ved en konditalstest, er defineret som den maksimale hastighed, hvormed ilt kan blive optaget i musklerne fra blodbanen og blive udnyttet til bevægelse. Iltoptagelseshastighed er opgjort i enheden liter ilt pr. minut (VO2 = l O2/min). For at kunne sammenligne iltoptagelseshastigheden mellem personer, bliver kondital opgjort som iltoptagelseshastighed i forhold til kropsvægten. Derfor bliver denne værdi givet ved enheden mililiter ilt pr. minut pr. kilogram kropsvægt (mlO2/min/kg).

En direkte måling af iltoptagelseshastighed kan udføres ved at måle iltkoncentrationen af den udåndede luft, og da vi allerede kender den atmosfæriske iltkoncentration, kan vi bestemme volumen af den optagede ilt. Måler vi iltoptagelsen, mens der bliver lavet et maksimalt arbejde (f.eks. en udtrættende løbetest), kan vi efterfølgende bestemme den maksimale iltoptagelseshastighed, VO2 max, og dermed dit kondital.

Konditionstesten er en udvidet løbetest, som også giver dig mulighed for at finde dine forbrændingszoner. Forbrændingszonerne er med til at definere intensiteterne, hvor du forbrænder mest fedt eller flest kulhydrater. Dette gøres ved at analysere på gasudvekslingen mellem ilt (O2) og kuldioxid (CO2) under den stigende arbejdsintensitet. Det kan være med til at navigere din træning hen imod præcis dine mål.

Du kan få foretaget en VO2 max test hos

Eventyrsport Running Store 
JM Mørksgade 1
8000 Århus C

Kom let i gang | Smertefrit videre

Grafik-til-fys_mobil

Vil du vide mere om VO2 max test | Book GRATIS første samtale

Skrevet af Rasmus Stagsted, Træningsfysiolog hos Eventyrsport

Når du får taget en VO2 max test i Eventyrsport Running Store er du i trygge hænder hos vores træningsfysiolog Rasmus Stagsted.

Med en kandidatgrad i Idrætsvidenskab har Rasmus stort kendskab til og viden om kroppen og de fysiologiske effekter af træning både for den helt almindelige motionist, atleter på eliteplan og for forskellige patientgrupper. Derfor er overvejelserne altid fysiologisk begrundede og understøttet af videnskabelig evidens.

Råd og vejledning
Posted: October 28, 2021
Categories: Løb
Forfatter: Magento User